Transition Systems Vietnam ("TSV")

Nhà phân phối với giá trị gia tăng đích thực. Hoạt động xuyên suốt trong toàn khu vực. Đối tác của các hãng sản xuất hàng đầu thế giới trong lĩnh vực mạng- bảo mật - truyền thông.

Cung cấp giải pháp công nghệ và sản phẩm có giá trị “cốt lõi”.

Xem thêm

Vendors